ชื่อ
จัดงานสืบสานประเพณีเดือนยี่เป็ง (ประเพณีลอยกระทง ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕) ณ บ้าน ผู้ใหญ่บ้านทาป่าตึงเหนือ หมู่ที่ ๑๔ ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน
จัดงานสืบสานประเพณีเดือนยี่เป็ง (ประเพณีลอยกระทง วัน อาทิตย์ ที่ ๑๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖)ณ อาคารเอนกประสงค์ SML หมู่บ้านทาป่าตึงเหนือ หมู่ที่ ๑๔ ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน
ประกาศเทศบาลตำบลทาปลาดุก เรื่อง การให้บริการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลทาปลาดุก
โครงการ เปิดอบรมต่อเนื่องของ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลตำบลทาปลาดุก เพื่อพ่อหลวงปีงบประมาณ ๕๗ (ต.ค. พ.ศ.๕๖ ถึง ก.ย. พ.ศ.๕๗) เทศบาลตำบลทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน
PresentationPowerPoint_ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลตำบลทาปลาดุก เพื่อพ่อหลวง
กิจกรรมเปิดที่ทำการหมู่บ้าน อาคารเอนกประสงค์ SML หมู่บ้านทาป่าตึงเหนือ หมู่ที่ ๑๔ ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน
จัดกิจกรรมอบรมคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
จัดกิจกรรมนิทศการ ICT ถวายพระพร ๕ ธันวาคม
ประชาสัมพันธ์การเรียนการสอนและการจัดอบรมหลักสูตรต่างๆของศูนย์การเรียนรู้ ICT และการเข้าใช้บริการแบบเป็นการส่วนตัว-สามารถเข้ามาติต่อสอบถามได้และสิ่งสำคัญที่ผู้เข้าใช้บริการต้องนำมา
ประชาชนในเขตบริการชุมชนเทศบาลตำบลทาปลาดุกเข้าใช้บริการ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารตำบลทาปลาดุก