ประกาศเทศบาลตำบลทาปลาดุก เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดวันเวลาตรวจงานจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต AC (Over Lay) ซอย 3 บ้านทาป่าเปา หมู่ที่ 6 ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

ประกาศเทศบาลตำบลทาปลาดุก เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดวันเวลาตรวจงานจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  AC (Over  Lay) ซอย 3 บ้านทาป่าเปา  หมู่ที่ 6  ตำบลทาปลาดุก  อำเภอแม่ทา  จังหวัดลำพูน

เปิดดูเอกสาร