ประกาศเทศบาลตำบลทาปลาดุก เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดวันเวลาตรวจงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านทาป่าสัก หมู่ที่ 2 ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

ประกาศเทศบาลตำบลทาปลาดุก เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดวันเวลาตรวจงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านทาป่าสัก หมู่ที่ 2  ตำบลทาปลาดุก  อำเภอแม่ทา  จังหวัดลำพูน

เปิดดูเอกสาร