ประกาศเทศบาลตำบลทาปลาดุก เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดวันเวลาตรวจงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านป่าตึงเหนือ หมู่ที่ 14 (ซอย เฟชรมิลล์) ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน

ประกาศเทศบาลตำบลทาปลาดุก เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดวันเวลาตรวจงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านป่าตึงเหนือ หมู่ที่ 14 (ซอย เฟชรมิลล์) ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน

เปิดดูเอกสาร