ประกาศเทศบาลตำบลทาปลาดุก เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดวันเวลาตรวจงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านทาสองท่า หมู่ที่ 7 (สายเรียบคันคลอง) ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

ประกาศเทศบาลตำบลทาปลาดุก เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดวันเวลาตรวจงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านทาสองท่า หมู่ที่ 7  (สายเรียบคันคลอง)  ตำบลทาปลาดุก  อำเภอแม่ทา  จังหวัดลำพูน

เปิดดูเอกสาร