ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 3

ประกาศเทศบาลตำบลทาปลาดุก เรื่องใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 3

เปิดดูเอกสาร