ตาราง ปปช. และราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อเทถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางขึ้นอ่างห้วยทรายขาว บ้านทาป่าเปา หมู่ที่ ๖ ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โดยชุมชนสมทบแรงงาน

ตาราง ปปช. และราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อเทถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางขึ้นอ่างห้วยทรายขาว  บ้านทาป่าเปา  หมู่ที่ ๖ ตำบลทาปลาดุก  อำเภอแม่ทา  จังหวัดลำพูน  โดยชุมชนสมทบแรงงาน

เปิดดูเอกสาร