ราคากลางและรายละเอียดกำหนดคุณลักษณะ

ราคากลางและรายละเอียดกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน

ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบธรรมดา พร้อมหลังคาอลูมิเนียม 

เปิดอ่านดู