ร่างประกาศเทศบาลตำบลทาปลาดุก เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน

ร่างประกาศเทศบาลตำบลทาปลาดุก เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน

เปิดดูเอกสาร