ตาราง ปปช. โครงการซ่อมเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต AC (Over Lay) บริเวณทางเข้าสำนักงานเทศบาลตำบลทาปลาดุก หมู่ที่ ๓ บ้านทาทุ่งไผ่ ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

ตาราง ปปช. โครงการซ่อมเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต AC (Over  Lay) บริเวณทางเข้าสำนักงานเทศบาลตำบลทาปลาดุก หมู่ที่ ๓ บ้านทาทุ่งไผ่  ตำบลทาปลาดุก  อำเภอแม่ทา  จังหวัดลำพูน

เปิดดูเอกสาร