ประกาศผู้ชนะโครงการซ่อมแซมผิวลาดยางฯ

ประกาศเทศบาลตำบลทาปลาดุก

เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเสริมผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต

หมู่ที่ ๓ บ้านทาทุ่งไผ่ ทางเข้าเทศบาลตำบลทาปลาดุก

เปิดดูเอกสาร