ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ตามแบบมาตรฐานสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย หมู่ที่ ๓ บ้านทาทุ่งไผ่ ตำบลทาปลาดุก เทศบาลตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ตามแบบมาตรฐานสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย หมู่ที่ ๓ บ้านทาทุ่งไผ่ ตำบลทาปลาดุก เทศบาลตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เปิดดูเอกสาร