ติดต่อเรา

 
สำนักงานเทศบาลตำบลทาปลาดุก
 
220 หมู่ที่ 3 ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51140
 
 
1. E-Mail
 
 
2. โปรไฟล์ Google+
 
      ชื่อ : tapladuk goth
 
3. Facebook
 
      ชื่อ : Tapladuk Tapladuk
 
4. โทรศัพท์
 
        053-507552
 
5. FAX
 
        053-507557