อุโมงค์รถไฟขุนตาน

อุโมงค์รถไฟขุนตาน

           สร้างขึ้นในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ปี พ.ศ.2450 โดยมีวิศวกรชาวเยอรมันชื่อ มร.อีมิล ไอเซ่น โฮเฟ่อร์ (MRMEILEISENIOFER) เป็นผู้ควบคุมการก่อสร้าง แล้วเสร็จในปี พ.ศ.2461 รวมระยะเวลาก่อสร้าง 11 ปี เป็นอุโมงค์รถไฟที่ขุดเจาะด้วยมือมนุษย์ที่มีความยาวที่สุดในประเทศไทย คือ 1,362.05 เมตร หรือประมาณ 1.3 กิโลเมตร

 

ดาวน์โหลดเอกสาร ประวัติอุโมงค์รถไฟขุนตาน

 

 

 

 

 

 

 

เอื้อเฟื้อภาพถ่าย : http://www.travel-is.com