อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาน

อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาน

              ตั้งอยู่ที่หมู่ 8 บ้านขุนตาน เป็นสถานที่ตากอากาศ มีจุดชมวิวที่สวยงาม มีความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ ในช่วงหน้าหนาวจะมีนักท่องเที่ยวนิยมมากันมากมาย อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล

             เป็น 1 ใน 14 ของอุทยานแห่งชาติในประเทศไทย มีเนื้อที่ประมาณ 255.29 ตารางกิโลเมตร หรือ 159,556.25 ไร่ ได้ประการจัดตั้งเป็น "อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล" เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2518 มีสถานที่น่าสนใจ คือ ย.1 บ้านพักการทางรถไฟ ย.2 บ้านพัก มรว.คึกฤทธิ์ ปราโมช อดีตนายกรัฐมนตรีฯ ย.3 บ้านพักมิชชันนารี และ ย.4 เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของเทือกเขาขุนตาล ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นสถานที่ส่องกล้องทางไกล ซึ่งเรียกว่า ม่อนส่องกล้อง

ข้อมูลทั่วไปของอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล

 

 
 
 
 
 
 
 
เอื้อเฟื้อภาพถ่าย : http://www.travel-is.com