วัดทากู่

วัดทากู่แก้ว

         วัดเก่าแก่ที่ไม่ทราบประวัติ และ พ.ศ. ที่สร้าง แต่ยังคงหลงเหลือซากวัตถุหลายอย่าง เช่น กำแพงแก้ว และใบเสมาธรรมจักร และเป็นที่ประดิษฐานพระศรีตรีเพชร หรือพระสิงห์สาม เป็นที่เคารพสักการะของประชาชนโดยทั่วไป

          เดิมเป็นวัดร้าง อยู่ในป่าดงดิบ คงเหลือแต่ซากปรักหักพังของกำแพง อุโบสถเจดีย์ยอดด้วย ค้นพบราวปี พ.ศ.2439 ต่อมาปี พ.ศ. 2474 เจ้าหน้าที่กรมศิลปากรได้มาพิสูจน์แล้วว่า สร้างมานานราว 300 - 400 ปีมาแล้ว (สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2074) เดิมชื่อ "วัดกู่แก้วสุขาวดี"