ชื่อ
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
วันที่. 10-11 พฤษภาคม. 2559 เทศบาลทาปลาดุก ขอเชิญร่วมชมคอนเสิร์ต ลีโอสัญจรสู่ชุมชน. ณ สะพานขาวทาชมพู
เชิญร่วมบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากกรณีไฟไหม้หมู่บ้านชาวเขา บนดอยลาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
กิจกรรมจดทะเบียนสมรสวันแห่งความรัก สะพานขาวทาชมภู
การชำระภาษีท้องถิ่นประจำปี 59
งบทดลอง เดือน สิงหาคม 2558
งบทดลอง เดือนกรกฎาคม 2558
งบการเงิน เดือนมิถุนายน 2558
งบการเงิน เดือนพฤษภาคม 2558
งบการเงิน มกราคม 2558
งบทดลองเทศบาลตำบลทาปลาดุก
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวพาราแอลฟัลติกคอนกรีดสายหมู่ที่ 12 บ้านแม่ป่าข่า -13 บ้านป่าตึง (ครั้งที่2)
ประกาศการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน ประจำปี พ.ศ. 2557
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางแอลฟัลท์ติก คอนกรีต สายหมู่ที่ 12 - 13 ตำบลทาปลาดุก
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารจอดรถ