ชื่อ
การชำระภาษีท้องถิ่นประจำปี 59
งบทดลอง เดือน สิงหาคม 2558
งบทดลอง เดือนกรกฎาคม 2558
งบการเงิน เดือนมิถุนายน 2558
งบการเงิน เดือนพฤษภาคม 2558
งบการเงิน มกราคม 2558
งบทดลองเทศบาลตำบลทาปลาดุก
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวพาราแอลฟัลติกคอนกรีดสายหมู่ที่ 12 บ้านแม่ป่าข่า -13 บ้านป่าตึง (ครั้งที่2)
ประกาศการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน ประจำปี พ.ศ. 2557
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางแอลฟัลท์ติก คอนกรีต สายหมู่ที่ 12 - 13 ตำบลทาปลาดุก
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารจอดรถ
ประชาสัมพันธ์กำหนดวันเวลาตรวจงานก่อสร้าง (โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอลฟัลท์ติด คอนกรีต แม่ป่าข่า-ป่าตึงใต้
ประชาสัมพันธ์กำหนดวันเวลาตรวจงานก่อสร้าง
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 เดือน ธันวาคม 2557
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 เดือน พฤศจิกายน 2557