ชื่อ
งบการเงิน เม.ย.60
งบการเงิน มี.ค.60
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส2
การชำระภาษีท้องถิ่น ค่าธรรมเนียมต่างๆ
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
วันที่. 10-11 พฤษภาคม. 2559 เทศบาลทาปลาดุก ขอเชิญร่วมชมคอนเสิร์ต ลีโอสัญจรสู่ชุมชน. ณ สะพานขาวทาชมพู
เชิญร่วมบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากกรณีไฟไหม้หมู่บ้านชาวเขา บนดอยลาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
กิจกรรมจดทะเบียนสมรสวันแห่งความรัก สะพานขาวทาชมภู
การชำระภาษีท้องถิ่นประจำปี 59
งบทดลอง เดือน สิงหาคม 2558
งบทดลอง เดือนกรกฎาคม 2558
งบการเงิน เดือนมิถุนายน 2558
งบการเงิน เดือนพฤษภาคม 2558
งบการเงิน มกราคม 2558
งบทดลองเทศบาลตำบลทาปลาดุก