มีข้อผิดพลาด
  • You use too big image
ชื่อ
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประชาสัมพันธ์แผนที่ภาษี
งบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวันเวลาตรวจงสนจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านทากู่
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.๑ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐
งบการเงินประจำปี2560
งบการเงินประจำเดือนตุลาคม 2560
ประกาศ เรื่อง รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐ (สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.๑) ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๐
การแสดงเจตจำนงของผู้บริหารท้องถิ่น
งบการเงิน ก.ค.2560
งบการเงิน มิ.ย.60
งบการเงิน พ.ค.60
งบการเงิน เม.ย.60
งบการเงิน มี.ค.60
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส2