ประกาศ รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล

เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาล  เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

สำหรับตำแหน่งสายงานผู้บริหาร  ของเทศบาลตำบลทาปลาดุก  อำเภอแม่ทา  จังหวัดลำพูน

.....................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่. 10-11 พฤษภาคม. 2559 เทศบาลทาปลาดุก ขอเชิญร่วมชมคอนเสิร์ต ลีโอสัญจรสู่ชุมชน. ณ สะพานขาวทาชมพู

 

วันที่. 10-11 พฤษภาคม. 2559 เทศบาลทาปลาดุก ขอเชิญร่วมชมคอนเสิร์ต

ลีโอสัญจรสู่ชุมชน. ณ สะพานขาวทาชมภู ตำบลทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน

มาร่วมชมกันเยอะๆเน้อเจ้า บัตรราคา 50 บาท

ผู้สนใจเข้าชมติดต่อชื้อบัตรได้ที่เทศบาลทาปลาดุก หรือชื้อได้ที่หน้างาน

รายได้ส่วนหนึ่งมอบให้ อปพร. ตำบลทาปลาดุก

 

เชิญร่วมบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากกรณีไฟไหม้หมู่บ้านชาวเขา บนดอยลาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

เชิญร่วมบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากกรณีไฟไหม้หมู่บ้านชาวเขา บนดอยลาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ จำนวน 70 หลังคาเรือนขณะนี้ผู้ประสบภัยได้พักที่พักชั่วคราวในค่ายตชด. 334 อ.แม่อาย โดยเทศบาลตำบลทาปลาดุกจะเดินทางไปมอบให้ถึงมือผู้ประสบภัย ที่ค่าย ตชด.334 คะ เศรษฐีผู้ใจบุญท่านใดประสงค์จะร่วมทำบุญในครั้งนี้ แจ้งมาได้คะ  081-8826670