มีข้อผิดพลาด
  • You use too big image

งบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

งบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

เทศบาลตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

เปิดเอกสาร

ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวันเวลาตรวจงสนจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านทากู่

ประกาศเทศบาลตำบลทาปลาดุก

เรื่อง ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวันเวลาตรวจงสนจ้างก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านทากู่

ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

เปิดดูเอกสาร

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.๑ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐

ประกาศ เรื่อง รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสาร  พ.ศ. ๒๕๔๐

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.๑ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐

 

งบการเงินประจำปี2560

งบการเงินเทศบาลตำบลทาปลาดุก

ประจำปี2560