งบการเงินเดือนธันวาคม 2560

งบการเงินเดือนธันวาคม 2560

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลทาปลาดุก

เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 3 อัตรา

เปิดดูเอกสาร

ประชาสัมพันธ์แผนที่ภาษี

แผ่นพับประชาสัมพันธ์แผนที่ภาษีเทศบาลตำบลทาปลาดุก

เปิดดูเอกสาร