ชื่อ
งบการเงินเดือนเมษายน 2561
งบการเงินเดือนมีนาคม 2561
รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3
งบการเงินเดือนกุมภาพันธ์ 2561
งบการเงินเดือนมกราคม 2561
ประกาศการขึ้นบัญชีสรรหาพนักกงานจ้างตามภารกิจ
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส1
งบการเงินเดือนธันวาคม 2560
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประชาสัมพันธ์แผนที่ภาษี
งบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวันเวลาตรวจงสนจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านทากู่
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.๑ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐
งบการเงินประจำปี2560
งบการเงินประจำเดือนตุลาคม 2560