งบการเงินเดือนธันวาคม 2561

                                                                                                     งบการเงินเดือนธันวาคม 2561