งบการเงินเดือนพฤศจิกายน 2561

                                                                                                           งบการเงินเดือนพฤศจิกายน 2561