ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวันเวลาตรวจงสนจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านทากู่

ประกาศเทศบาลตำบลทาปลาดุก

เรื่อง ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวันเวลาตรวจงสนจ้างก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านทากู่

ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

เปิดดูเอกสาร