วันที่. 10-11 พฤษภาคม. 2559 เทศบาลทาปลาดุก ขอเชิญร่วมชมคอนเสิร์ต ลีโอสัญจรสู่ชุมชน. ณ สะพานขาวทาชมพู

 

วันที่. 10-11 พฤษภาคม. 2559 เทศบาลทาปลาดุก ขอเชิญร่วมชมคอนเสิร์ต

ลีโอสัญจรสู่ชุมชน. ณ สะพานขาวทาชมภู ตำบลทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน

มาร่วมชมกันเยอะๆเน้อเจ้า บัตรราคา 50 บาท

ผู้สนใจเข้าชมติดต่อชื้อบัตรได้ที่เทศบาลทาปลาดุก หรือชื้อได้ที่หน้างาน

รายได้ส่วนหนึ่งมอบให้ อปพร. ตำบลทาปลาดุก