เชิญร่วมบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากกรณีไฟไหม้หมู่บ้านชาวเขา บนดอยลาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

เชิญร่วมบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากกรณีไฟไหม้หมู่บ้านชาวเขา บนดอยลาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ จำนวน 70 หลังคาเรือนขณะนี้ผู้ประสบภัยได้พักที่พักชั่วคราวในค่ายตชด. 334 อ.แม่อาย โดยเทศบาลตำบลทาปลาดุกจะเดินทางไปมอบให้ถึงมือผู้ประสบภัย ที่ค่าย ตชด.334 คะ เศรษฐีผู้ใจบุญท่านใดประสงค์จะร่วมทำบุญในครั้งนี้ แจ้งมาได้คะ  081-8826670