การพ่นหมอกควันเพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก

 

การพ่นหมอกควันเพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก

               ดำเนินการควบคุมการระบาดหลังจากทราบว่ามีผู้ป่วยไข้เลือดออก พ่นในรัศมี 50-100 เมตร และพ่นซ้ำอีก โดยพ่นห่างกัน7 วัน  และมีการดำเนินการพ่นหมอกควันในโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลทาปลาดุก ก่อนการเปิดภาคเรียน