โครงการป้องกันอัคคีภัยในครัวเรือน

     

 

     

 

     

 

     

 

    

 

ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลทาปลาดุก จัดกิจกรรมโ๕รงการป้องกันอัคคีภัยในครัวเรือน

ณ โรงเรียนบ้านทาป่าสัก โดยให้คำแนะนำและให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยใกล้ตัว

 

กิจกรรมโครงการปณิทานความดี ปีมหามงคล เดือน มิถุนายน 2558

     

 

     

 

     

 

     

 

เทศบาลตำบลทาปลาดุก ร่วมกับ โรงเรียนบ้านทาป่าสัก รพ.สต.ทาป่าสัก และ อสม.บ้านทาป่าสัก

ร่วมทำกิจกรรมปั่นจักรยานเก็บขยะ ณ หมู่ที่ 2 บ้านทาป่าสัก - หมู่ที่ 14 บ้านป่าตึงเหนือ

ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน

 

บ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน

การมอบบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน

แก่ นายแน่น  แก้วพงษ์ 

ประชาชนหมู่ที่ 10 บ้านปงอ้อ ตำบลทาปลาดุก

โดยมีการทำพิธีทางศาสนาก่อนการส่งมอบ