ชื่อ
กิจกรรมนั่งรถไฟแอ่วเมืองเหนือ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559
มอบผ้าห่มกันหนาว เพื่อบรรเทาความหนาวเย็น
วิถีครูบา งานหน้าหมู่
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559
สานสัมพันธ์ งานกีฬา ต้านยาเสพติด
หลงรัก สะพานขาว @ แม่ทา
เมืองต้องห้ามพลาด ลำปาง plus ลำพูน
โครงการเยาวชนร่วมป้องกันผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ
โครงการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือนธันวาคม 2558
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 2558
งานประเพณีลอยกระทง ณ สะพานขาวทาชมภู
โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2558
กิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2558
โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มผู้สูงอายุ ประจำปี 2558
กิจกรรมวันแม่แห่ชาติ 2558