ฝ่ายงานป้องกันฯ ให้ความช่วยเหลือประชาชน

     

 

     

 

ฝ่ายงานป้องกันฯ ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุวาตภัย ต้นไม้ล้ม

หมู่ที่ 8 บ้านขุนตาล ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน