โครงการเยาวชนร่วมป้องกันผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ

เมื่อ 16 ธ.ค.58 เวลา 0900 กอ.รมน.จังหวัด ล.พ.ร่วมกับ กกล.รส.พล.ร.7 (จว.ล.พ.)  , อำเภอแม่ทา , เทศบาลตำบลทาปลาดุก  ,รร.แม่ทาวิทยาคม , สนง.เกษตรจังหวัดลำพูน และ สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน นำเยาวชนจาก รร.แม่ทาวิทยาคม จำนวน 200 คน พร้อมด้วยคณะครู จำนวน 32 คน และราษฎรในพื้นที่จำวน 100 คน รวม 332 คน ร่วมกันจัดกิจกรรม“โครงการเยาวชนร่วมป้องกันผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ ”โดยได้จัดทำฝายชลอน้ำเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณ ฝายห้วยไคร้น้อย บ้านทาปลาดุก  ต.ทาปลาดุกอ.แม่ทา จ.ลำพูน เพื่อสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งเป็นการสร้างความชุ่มชื้นให้กับผืนป่า ป้องกันการเกิดไฟป่าและลดปัญหาหมอกควัน ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้มีคณะกรรมาธิการการเกษตรรัฐสภาเดินทางมาตรวจเยี่ยมพื้นที่ โดยมี พล.อ.ชยุติ สุวรรณมาส เป็นหัวหน้าคณะ

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือนธันวาคม 2558

โครงการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือนธันวาคม 2558

อีกทั้งยังมีการตรวจสุขภาพโดย รพ.สต.ทาป่าสัก

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 2558

เทศบาลตำบลทาปลาดุก ร่วมกับคณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านดอยแก้ว โรงเรียนบ้านจำตาเหิน โรงเรียนศาลาแม่ทา ในกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ bike for dadและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 88 พรรษา ในวันที่ 4 - 5 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เพื่อเทิดทูนแสดงความจงรักภักดีและ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระองค์ท่าน และให้นักเรียนได้แสดงถึงความรัก ความกตัญญู

 

 

 

งานประเพณีลอยกระทง ณ สะพานขาวทาชมภู

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2558 นายสวาท เพียรพนัสสัก นายกเทศมนตรีตำบลทาปลาดุก จัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทงสะพานขาว เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีท้องถิ่น และเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวสะพานขาวทาชมภู โดยมีนายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา และหัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นเกียรติ