หลงรัก สะพานขาว @ แม่ทา

เทศบาลตำบลทาปลาดุกร่วมกับ จังหวัดลำพูน สำนักงานพัฒนาพิงคนคร(องค์การมหาชน )จัดกิจกรรม“หลงรักสะพานขาวทาชมภู” ครั้งที่ 1 และวันคริสต์มาส ประจำปี 2558  ณ ลานกิจกรรมสะพานขาวทาชมภู บ้านทาชมภู หมู่ที่ 4 ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โดยมีนายเจริญฤทธิ์  สงวนสัตย์ รอง.ผวจ.ลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวสะพานขาวทาชมภู ที่เป็นเอกลักษณ์ด้านประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลก ด้านการคมนาคมทางรถไฟ ภายในงานมีกิจกรรมแจกของขวัญและไอศกรีมจากส่วนราชการในอำเภอแม่ทา และภาคเอกชน

 

 

 

 

 

เมืองต้องห้ามพลาด ลำปาง plus ลำพูน

เทศบาลตำบลทาปลาดุก ร่วมกับ จังหวัดลำพูน ต้อนรับ คาราวาน นักท่องเที่ยว ที่ มาสัมผัส ประเพณีวัฒนธรรม ล้านนา พร้อม เที่ยวชม สถานที่ท่องเที่ยว และ เลือกซื้อ ผลิตภัณฑ์ โอทอปของจังหวัดลำพูน ตามโครงการ เมืองต้องห้าม...พลาด เมืองที่ไม่หมุนตามกาลเวลา ลำปาง plus ลำพูน เพื่อเชื่อมโยงนักท่องเที่ยว ในภาคเหนือ ระหว่างจังหวัดลำปาง กับ จังหวัดลำพูน โดย เชิญชวนให้นักท่องเที่ยว มาสัมผัส ประเพณีวัฒนธรรมล้านนา พร้อมเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยว และ เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ โอทอปของจังหวัดลำพูน โดย นายณรงค์ อ่อนสอาดผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด และประชาชนชาวตำบลทาปลาดุก ต้อนรับคาราวานนักท่องเที่ยว ซึ่งเดินทาง โดย ขบวนรถไฟ เที่ยวพิเศษ จาก จังหวัดลำปาง มาจอดพัก ที่ สะพานขาวทาชมภู ซึ่งเป็น สะพานรถไฟ ประวัติศาสตร์ ของ อ.แม่ทา โดย นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง , ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว และ สื่อมวลชน จาก กรุงเทพมหานคร กว่า 200 คน ได้เยี่ยมชม และ ชิม อาหาร พื้นเมืองของ ชาว อ.แม่ทา อาทิ ไก่แดง และ ไส้อั่ว อ.แม่ทา เป็นต้นโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้ แลกเปลี่ยน ของที่ระลึก ซึ่งเป็น ผลิตภัณฑ์ ของฝากที่มีชื่อเสียง ของทั้งสองจังหวัด โดย รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้มอบข้าวแต๋นส่วน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ก็ได้มอบ ลำไย ทั้งนี้ เพื่อเป็นสัญลักษณ์ ความร่วมมือ การส่งเสริมการท่องเที่ยว เมืองต้องห้าม...พลาด ระหว่าง จ.ลำปาง และจ.ลำพูน นางสุจิตรา จงชาณสิทโธรองผู้ว่าการด้านการตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ( ททท.) กองการตลาดภาคเหนือ ได้ร่วมกับจังหวัดลำพูน และลำปาง จัดโครงการฯ ภายใต้ชื่อ “ลำปาง-ลำพูน เมืองที่ไม่หมุนตามกาลเวลา” โดย เน้นการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในความเป็นเมืองเก่า มีกลิ่นอายของวันวาน ชมวิถีชีวิตดั้งเดิม ของชาวล้านนา ชมสถาปัตยกรรมล้านนา / วัด , การอนุรักษ์วิถีชีวิต ที่ ไม่เร่งรีบ วัฒนธรรมโบราณ ของชาวล้านนา ซึ่ง ใน จ.ลำปาง นักท่องเที่ยว จะได้สัมผัส รถม้าลำปาง , ห้าแยกหอนาฬิกาลำปาง , สะพานรัษฎาภิเศกและ นั่งรถไฟ ที่ สถานีรถไฟนคร ลำปาง ท่องเที่ยว ตามเส้นทางรถไฟ ผ่านมายัง อุโมงค์ขุนตาน แล้วแวะพัก ที่สะพานขาวทาชมภู , ตามรอยประวัติศาสตร์ พระนางจามเทวี ปฐมกษัตรี แห่งนคร หริภุญชัย ,ทำบุญตามเส้นทางศรัทธา ครูบาศรีวิชัย , สักการะพระบรมธาตุหริภุญชัย , เลือกซื้อสินค้า OTOP ที่ สะพานขัวมุง , ชม เลือกซื้อ ผ้าฝ้ายทอมือ ที่ บ้านดอนหลวง อ.ป่าซาง กลับไปเป็นของฝาก แก่ บุคคลในครอบครัว

 

 

 

 

โครงการเยาวชนร่วมป้องกันผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ

เมื่อ 16 ธ.ค.58 เวลา 0900 กอ.รมน.จังหวัด ล.พ.ร่วมกับ กกล.รส.พล.ร.7 (จว.ล.พ.)  , อำเภอแม่ทา , เทศบาลตำบลทาปลาดุก  ,รร.แม่ทาวิทยาคม , สนง.เกษตรจังหวัดลำพูน และ สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน นำเยาวชนจาก รร.แม่ทาวิทยาคม จำนวน 200 คน พร้อมด้วยคณะครู จำนวน 32 คน และราษฎรในพื้นที่จำวน 100 คน รวม 332 คน ร่วมกันจัดกิจกรรม“โครงการเยาวชนร่วมป้องกันผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ ”โดยได้จัดทำฝายชลอน้ำเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณ ฝายห้วยไคร้น้อย บ้านทาปลาดุก  ต.ทาปลาดุกอ.แม่ทา จ.ลำพูน เพื่อสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งเป็นการสร้างความชุ่มชื้นให้กับผืนป่า ป้องกันการเกิดไฟป่าและลดปัญหาหมอกควัน ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้มีคณะกรรมาธิการการเกษตรรัฐสภาเดินทางมาตรวจเยี่ยมพื้นที่ โดยมี พล.อ.ชยุติ สุวรรณมาส เป็นหัวหน้าคณะ

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือนธันวาคม 2558

โครงการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือนธันวาคม 2558

อีกทั้งยังมีการตรวจสุขภาพโดย รพ.สต.ทาป่าสัก