ชื่อ
BMW Motorrad International GS Trophy 2016
กิจกรรมโครงการพลังเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นร่วมสร้างสำนึกความดีสู่การพัฒนาตำบลน่าอยู่อย่างยั่งยืน
กำเนิดไม้แกะสลัก
กิจกรรมจดทะเบียนสมรสวันแห่งความรัก
กิจกรรมนั่งรถไฟแอ่วเมืองเหนือ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559
มอบผ้าห่มกันหนาว เพื่อบรรเทาความหนาวเย็น
วิถีครูบา งานหน้าหมู่
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559
สานสัมพันธ์ งานกีฬา ต้านยาเสพติด
หลงรัก สะพานขาว @ แม่ทา
เมืองต้องห้ามพลาด ลำปาง plus ลำพูน
โครงการเยาวชนร่วมป้องกันผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ
โครงการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือนธันวาคม 2558
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 2558
งานประเพณีลอยกระทง ณ สะพานขาวทาชมภู