วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559

 

"เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต"

 

เทศบาลตำบลทาปลาดุกจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ในวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ บริเวณสะพานขาวทาชมภู ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โดยภายในงานพบกับกิจกรรมต่างๆสำหรับเด็ก ได้แก่ การแจกของขวัญ ของรางวัลจากเทศบาลตำบลทาปลาดุกการเล่นเกมส์ตามซุ้มกิจกรรมของส่วนราชการในอำเภอแม่ทา การแสดง ของน้องๆนักเรียนและเยาวชนตำบลทาปลาดุก และการจับสลากรางวัลพิเศษ ที่จะมอบทั้งความสนุกสนานให้เด็กๆและเยาวชน รวมทั้งมีการแสดงสินค้าชุมชน บรรยากาศการหมั้ว ครัวแลง และถือเป็นการเอาใจเด็กๆ รวมถึงการกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัว

 

 

 

 

 

สานสัมพันธ์ งานกีฬา ต้านยาเสพติด

เทศบาลตำบลทาปลาดุก จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรักความสามัคคี ส่งเสริมพัฒนาการทักษะทางด้านกีฬาให้แก่เด็กนักเรียน เยาวชน และประชาชนในตำบลทาปลาดุกร่วมกันเปิดพื้นที่สนามกีฬาเทศบาลตำบลทาปลาดุก จัดการแข่งขันกีฬาประชาชน ครั้งที่ 16 ภายใต้ชื่อ “สานสัมพันธ์ งานกีฬา ต้านยาเสพติด” โดยมีนายโยธิน  ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขัน และนายสวาท เพียรพนัสสัก นายกเทศมนตรีตำบลทาปลาดุก เป็นประธานจัดการแข่งขัน ร่วมกับสมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ และพนักงานเทศบาล รวมทั้งตัวแทนนักกีฬาประชาชน จาก 15  หมู่บ้าน ในตำบลทาปลาดุก รวมถึงอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล เข้าร่วมในพิธีเปิดการแข่งขัน เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2558

 

 

 

 

 

 

 

หลงรัก สะพานขาว @ แม่ทา

เทศบาลตำบลทาปลาดุกร่วมกับ จังหวัดลำพูน สำนักงานพัฒนาพิงคนคร(องค์การมหาชน )จัดกิจกรรม“หลงรักสะพานขาวทาชมภู” ครั้งที่ 1 และวันคริสต์มาส ประจำปี 2558  ณ ลานกิจกรรมสะพานขาวทาชมภู บ้านทาชมภู หมู่ที่ 4 ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โดยมีนายเจริญฤทธิ์  สงวนสัตย์ รอง.ผวจ.ลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวสะพานขาวทาชมภู ที่เป็นเอกลักษณ์ด้านประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลก ด้านการคมนาคมทางรถไฟ ภายในงานมีกิจกรรมแจกของขวัญและไอศกรีมจากส่วนราชการในอำเภอแม่ทา และภาคเอกชน

 

 

 

 

 

เมืองต้องห้ามพลาด ลำปาง plus ลำพูน

เทศบาลตำบลทาปลาดุก ร่วมกับ จังหวัดลำพูน ต้อนรับ คาราวาน นักท่องเที่ยว ที่ มาสัมผัส ประเพณีวัฒนธรรม ล้านนา พร้อม เที่ยวชม สถานที่ท่องเที่ยว และ เลือกซื้อ ผลิตภัณฑ์ โอทอปของจังหวัดลำพูน ตามโครงการ เมืองต้องห้าม...พลาด เมืองที่ไม่หมุนตามกาลเวลา ลำปาง plus ลำพูน เพื่อเชื่อมโยงนักท่องเที่ยว ในภาคเหนือ ระหว่างจังหวัดลำปาง กับ จังหวัดลำพูน โดย เชิญชวนให้นักท่องเที่ยว มาสัมผัส ประเพณีวัฒนธรรมล้านนา พร้อมเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยว และ เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ โอทอปของจังหวัดลำพูน โดย นายณรงค์ อ่อนสอาดผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด และประชาชนชาวตำบลทาปลาดุก ต้อนรับคาราวานนักท่องเที่ยว ซึ่งเดินทาง โดย ขบวนรถไฟ เที่ยวพิเศษ จาก จังหวัดลำปาง มาจอดพัก ที่ สะพานขาวทาชมภู ซึ่งเป็น สะพานรถไฟ ประวัติศาสตร์ ของ อ.แม่ทา โดย นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง , ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว และ สื่อมวลชน จาก กรุงเทพมหานคร กว่า 200 คน ได้เยี่ยมชม และ ชิม อาหาร พื้นเมืองของ ชาว อ.แม่ทา อาทิ ไก่แดง และ ไส้อั่ว อ.แม่ทา เป็นต้นโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้ แลกเปลี่ยน ของที่ระลึก ซึ่งเป็น ผลิตภัณฑ์ ของฝากที่มีชื่อเสียง ของทั้งสองจังหวัด โดย รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้มอบข้าวแต๋นส่วน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ก็ได้มอบ ลำไย ทั้งนี้ เพื่อเป็นสัญลักษณ์ ความร่วมมือ การส่งเสริมการท่องเที่ยว เมืองต้องห้าม...พลาด ระหว่าง จ.ลำปาง และจ.ลำพูน นางสุจิตรา จงชาณสิทโธรองผู้ว่าการด้านการตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ( ททท.) กองการตลาดภาคเหนือ ได้ร่วมกับจังหวัดลำพูน และลำปาง จัดโครงการฯ ภายใต้ชื่อ “ลำปาง-ลำพูน เมืองที่ไม่หมุนตามกาลเวลา” โดย เน้นการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในความเป็นเมืองเก่า มีกลิ่นอายของวันวาน ชมวิถีชีวิตดั้งเดิม ของชาวล้านนา ชมสถาปัตยกรรมล้านนา / วัด , การอนุรักษ์วิถีชีวิต ที่ ไม่เร่งรีบ วัฒนธรรมโบราณ ของชาวล้านนา ซึ่ง ใน จ.ลำปาง นักท่องเที่ยว จะได้สัมผัส รถม้าลำปาง , ห้าแยกหอนาฬิกาลำปาง , สะพานรัษฎาภิเศกและ นั่งรถไฟ ที่ สถานีรถไฟนคร ลำปาง ท่องเที่ยว ตามเส้นทางรถไฟ ผ่านมายัง อุโมงค์ขุนตาน แล้วแวะพัก ที่สะพานขาวทาชมภู , ตามรอยประวัติศาสตร์ พระนางจามเทวี ปฐมกษัตรี แห่งนคร หริภุญชัย ,ทำบุญตามเส้นทางศรัทธา ครูบาศรีวิชัย , สักการะพระบรมธาตุหริภุญชัย , เลือกซื้อสินค้า OTOP ที่ สะพานขัวมุง , ชม เลือกซื้อ ผ้าฝ้ายทอมือ ที่ บ้านดอนหลวง อ.ป่าซาง กลับไปเป็นของฝาก แก่ บุคคลในครอบครัว