กิจกรรมโครงการพลังเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นร่วมสร้างสำนึกความดีสู่การพัฒนาตำบลน่าอยู่อย่างยั่งยืน

เทศบาลตำบลทาปลาดุก ร่วมกิจกรรมโครงการพลังเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นร่วมสร้างสำนึกความดีสู่การพัฒนาตำบลน่าอยู่อย่างยั่งยืน โดย องค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม อ.พาน จ.เชียงราย และ สสส.

 

 

 

กำเนิดไม้แกะสลัก

เทศบาลตำบลทาปลาดุก ร่วมงานต้นกำเนิดไม้แกะสลัก ของดีอำเภอ  แแม่ทา2559 ณ ศูนย์ OTOP

ตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559

 

 

 

กิจกรรมจดทะเบียนสมรสวันแห่งความรัก

กิจกรรมจดทะเบียนสมรสวันแห่งความรัก สะพานขาวทาชมภู อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูนด้วยเทศบาลตำบลทาปลาดุก ร่วมกับอำเภอแม่ทา ,จังหวัดลำพูน และสำนักงานพิงคนคร(องค์การมหาชน) จัดกิจกรรมจดทะเบียนสมรส ในวันแห่งความรัก สะพานขาวทาชมภู อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ในวันอาทิตย์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งทางสำนักทะเบียนอำเภอแม่ทา ได้จัดให้มีการบริการจดทะเบียนสมรสขึ้นเป็นกรณีพิเศษ เนื่องในวันสำคัญดังกล่าว เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ความสำคัญต่อสถาบันครอบครัวให้มีความรักความเข้าใจ ให้คู่สมรสเห็นความสำคัญของการจดทะเบียนสมรส ให้เป็นคู่สมรสที่ถูกต้องตามกฎหมาย ให้เกิดความมั่นคง เป็นที่ยอมรับของสังคมและครอบครัว และได้รับการคุ้มครองทางกฎหมาย อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวสะพานขาวทาชมภูให้เป็นที่รู้จักแก่นักเที่ยว สำหรับผู้ที่มาจดทะเบียนสมรสจะได้รับของที่ระลึกและบัตรกำนัลเข้าชมและที่พักเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี สำหรับ 2 ท่าน จำนวน 1 คืน

 

 

 

 

กิจกรรมนั่งรถไฟแอ่วเมืองเหนือ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559

กิจกรรมนั่งรถไฟแอ่วเมืองเหนือ

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559