พิธีประทานรางวัล “ประชาบดี” และเข็มเชิดชูเกียรติ

ผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบาก และผู้อยู่ในภาวะยากลำบากที่ประพฤติดีเด่น ในวันที่  ๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖ โดยมี  นายสวาท  เพียรพนัสสัก เป็นผู้รับมอบ ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค
 
 
 
 
 
 

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลทาปลาดุก

เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

เปิดดูเอกสาร