ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

นางสาวเพ็ญศรี ศรีตั้ง
ปลัดเทศบาล

รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2
17 เม.ย. 2561 08:41

รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2

วารสารประชาสัมพันธ์ประจำเดือน ตุลาคม 2560วารสารประชาสัมพันธ์ประจำเดือน ตุลาคม 2560
14 พ.ย. 2560 04:05

http://tapladuk.go.th/attachments/article/574/วารสารเดือน%20ตุลาคม%2060.pdf  

โครงการจัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2560โครงการจัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2560
13 พ.ย. 2560 03:39

http://tapladuk.go.th/attachments/category/78/งานลอยกระทง60.pdf

รับมอบการถ่ายโอนภารกิจโครงการฝายทาชมภูพร้อมระบบส่งน้ำรับมอบการถ่ายโอนภารกิจโครงการฝายทาชมภูพร้อมระบบส่งน้ำ
11 ก.ย. 2560 07:41

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 11 กันยายน 2560 นายสวาท  เพียรพนัสสัก นายกเทศมนตรีตำบลทาปลาดุก พร้อมด้ [ ... ]

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาแหล่งเ...
11 ก.ย. 2560 02:51

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ระหว่างวันที่&n [ ... ]

การฝึกซ้อมแผนด้วยการจำลองเหตุสถานการณ์การฝึกซ้อมแผนด้วยการจำลองเหตุสถานการณ์
11 ก.ย. 2560 02:50

เมื่อวันที่  25  สิงหาคม  2560  เทศบาลตำบลทาปลาดุก จัดอบรมโครงการฝึกซ้อมแผนอุบัติเหต [ ... ]

Other Articles
  • เทศกาลลำไยไทยลำไยลำพูน ประจำปี 2560
  • ประชุมสภาเทศบาลตำบลทาปลาดุก สมัยสามัญ
  • พิธีมอบรางวัลชนะเลิศขบวนลำไย ประจำปี 2560
  • กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560
Prev Next

งบการเงินเดือนกุมภาพันธ์ 2561

22-03-2561

งบการเงินเดือนกุมภาพันธ์ 2561 เปิดดูเอกสาร

Read more

งบการเงินเดือนมกราคม 2561

20-02-2561

งบการเงินเดือนมกราคม 2561 เปิดดูเอกสาร    

Read more

รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส1

16-01-2561

http://tapladuk.go.th/attachments/category/79/kkkkkkkkkkkkkkk.pdf

Read more

งบการเงินเดือนธันวาคม 2560

16-01-2561

งบการเงินเดือนธันวาคม 2560

Read more

 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาแหล่งเรียนรู้

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาแหล่งเรียนรู้

ระหว่างวันที่  30 – 31 สิงหาคม  2560

มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชากรในตำบลได้เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยพระยุคลบาท

ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

โดยมี นายบุญชัย  หลวงคำดุก  รองนายกเทศมนตรีตำบลทาปลาดุก พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ

และผู้นำเครือข่ายในตำบลทาปลาดุก จำนวน  60 คน

ณ  ตำบลหัวง้ม อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย