ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

นายสวาท เพียรพนัสสัก
นายกเทศมนตรีตำบลทาปลาดุก

วารสารประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนมิถุนายน 2561วารสารประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนมิถุนายน 2561
15 พ.ย. 2561 09:06

วารสารประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนมิถุนายน 2561

รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4(ก.ค.-ก.ย.61)
17 ต.ค. 2561 04:51

                                         & [ ... ]

งบการเงินเดือนสิงหาคม 2561
17 ต.ค. 2561 04:50

                                         & [ ... ]

วารสารประชาสัมพันธ์ประจำเดือน พฤษภาคม 2561วารสารประชาสัมพันธ์ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
19 มิ.ย. 2561 04:41

เปิดดูเอกสาร

วารสารประชาสัมพันธ์ประจำเดือน เมษายน 2561วารสารประชาสัมพันธ์ประจำเดือน เมษายน 2561
19 มิ.ย. 2561 04:39

เปิดดูเอกสาร

วารสารประชาสัมพันธ์ประจำเดือน มีนาคม 2561วารสารประชาสัมพันธ์ประจำเดือน มีนาคม 2561
19 มิ.ย. 2561 04:37

เปิดดูเอกสาร

Other Articles
  • วารสารประชาสัมพันธ์ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
  • วารสารประชาสัมพันธ์ประจำเดือน มกราคม 2561
  • รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2
  • วารสารประชาสัมพันธ์ประจำเดือน ตุลาคม 2560
Prev Next

งบการเงินเดือนตุลาคม 2561

13-11-2561

งบการเงิน เดือนตุลาคม 2561

Read more

งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี พ.ศ. 2561

29-10-2561

                                            &nb...

Read more

รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4

17-10-2561

                          &...

Read more

งบการเงินเดือนสิงหาคม 2561

17-10-2561

                          &...

Read more

งบการเงินเดือนกรกฎาคม 2561

17-10-2561

                          &...

Read more

 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาแหล่งเรียนรู้

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาแหล่งเรียนรู้

ระหว่างวันที่  30 – 31 สิงหาคม  2560

มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชากรในตำบลได้เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยพระยุคลบาท

ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

โดยมี นายบุญชัย  หลวงคำดุก  รองนายกเทศมนตรีตำบลทาปลาดุก พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ

และผู้นำเครือข่ายในตำบลทาปลาดุก จำนวน  60 คน

ณ  ตำบลหัวง้ม อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย