ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

นางสาวเพ็ญศรี ศรีตั้ง
ปลัดเทศบาล

วารสารประชาสัมพันธ์ประจำเดือน พฤษภาคม 2561วารสารประชาสัมพันธ์ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
19 มิ.ย. 2561 04:41

เปิดดูเอกสาร

วารสารประชาสัมพันธ์ประจำเดือน เมษายน 2561วารสารประชาสัมพันธ์ประจำเดือน เมษายน 2561
19 มิ.ย. 2561 04:39

เปิดดูเอกสาร

วารสารประชาสัมพันธ์ประจำเดือน มีนาคม 2561วารสารประชาสัมพันธ์ประจำเดือน มีนาคม 2561
19 มิ.ย. 2561 04:37

เปิดดูเอกสาร

วารสารประชาสัมพันธ์ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561วารสารประชาสัมพันธ์ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
19 มิ.ย. 2561 04:33

เปิดดูเอกสาร

วารสารประชาสัมพันธ์ประจำเดือน มกราคม 2561วารสารประชาสัมพันธ์ประจำเดือน มกราคม 2561
19 มิ.ย. 2561 04:26

เปิดดูเอกสาร

รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2
17 เม.ย. 2561 08:41

รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2

Other Articles
  • วารสารประชาสัมพันธ์ประจำเดือน ตุลาคม 2560
  • โครงการจัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2560
  • รับมอบการถ่ายโอนภารกิจโครงการฝายทาชมภูพร้อมระบบส่งน้ำ
  • โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาแหล่งเ...
Prev Next

งบการเงินเดือนมิถุนายน 2561

17-07-2561

งบการเงินเดือนมิถุนายน 2561

Read more

งบการเงินเดือนพฤษภาคม 2561

17-07-2561

งบการเงินเดือนพฤษภาคม 2561

Read more

งบการเงินเดือนเมษายน 2561

17-07-2561

                                            &nb...

Read more

งบการเงินเดือนมีนาคม 2561

17-07-2561

                                            &nb...

Read more

รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3

17-07-2561

                                            &nb...

Read more

 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาแหล่งเรียนรู้

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาแหล่งเรียนรู้

ระหว่างวันที่  30 – 31 สิงหาคม  2560

มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชากรในตำบลได้เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยพระยุคลบาท

ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

โดยมี นายบุญชัย  หลวงคำดุก  รองนายกเทศมนตรีตำบลทาปลาดุก พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ

และผู้นำเครือข่ายในตำบลทาปลาดุก จำนวน  60 คน

ณ  ตำบลหัวง้ม อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย