ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

นางสาวเพ็ญศรี ศรีตั้ง
ปลัดเทศบาล

รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2
17 เม.ย. 2561 08:41

รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2

วารสารประชาสัมพันธ์ประจำเดือน ตุลาคม 2560วารสารประชาสัมพันธ์ประจำเดือน ตุลาคม 2560
14 พ.ย. 2560 04:05

http://tapladuk.go.th/attachments/article/574/วารสารเดือน%20ตุลาคม%2060.pdf  

โครงการจัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2560โครงการจัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2560
13 พ.ย. 2560 03:39

http://tapladuk.go.th/attachments/category/78/งานลอยกระทง60.pdf

รับมอบการถ่ายโอนภารกิจโครงการฝายทาชมภูพร้อมระบบส่งน้ำรับมอบการถ่ายโอนภารกิจโครงการฝายทาชมภูพร้อมระบบส่งน้ำ
11 ก.ย. 2560 07:41

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 11 กันยายน 2560 นายสวาท  เพียรพนัสสัก นายกเทศมนตรีตำบลทาปลาดุก พร้อมด้ [ ... ]

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาแหล่งเ...
11 ก.ย. 2560 02:51

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ระหว่างวันที่&n [ ... ]

การฝึกซ้อมแผนด้วยการจำลองเหตุสถานการณ์การฝึกซ้อมแผนด้วยการจำลองเหตุสถานการณ์
11 ก.ย. 2560 02:50

เมื่อวันที่  25  สิงหาคม  2560  เทศบาลตำบลทาปลาดุก จัดอบรมโครงการฝึกซ้อมแผนอุบัติเหต [ ... ]

Other Articles
  • เทศกาลลำไยไทยลำไยลำพูน ประจำปี 2560
  • ประชุมสภาเทศบาลตำบลทาปลาดุก สมัยสามัญ
  • พิธีมอบรางวัลชนะเลิศขบวนลำไย ประจำปี 2560
  • กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560
Prev Next

งบการเงินเดือนกุมภาพันธ์ 2561

22-03-2561

งบการเงินเดือนกุมภาพันธ์ 2561 เปิดดูเอกสาร

Read more

งบการเงินเดือนมกราคม 2561

20-02-2561

งบการเงินเดือนมกราคม 2561 เปิดดูเอกสาร    

Read more

รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส1

16-01-2561

http://tapladuk.go.th/attachments/category/79/kkkkkkkkkkkkkkk.pdf

Read more

งบการเงินเดือนธันวาคม 2560

16-01-2561

งบการเงินเดือนธันวาคม 2560

Read more

 

กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุตำบลทาปลาดุก ประจำปี พ.ศ. 2559

เทศบาลตำบลทาปลาดุก ร่วมกับ สำนักงานพิงคนคร (องค์การมหาชน) จัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ 
และกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุตำบลทาปลาดุก ประจำปี พ.ศ. 2559

นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ประธานในพิธีเปิดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุตำบลทาปลาดุก ประจำปี พ.ศ. 2559 พร้อมด้วยนายฤทธิพร ไหวเคลื่อน หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจ สำนักงานพิงคนคร สำนักงานพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ นายสวาท เพียรพนัสสัก นายกเทศมนตรีตำบลทาปลาดุก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทาปลาดุก หัวหน้าส่วนราชการ และกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณต่อผู้สูงอายุ เนื่องจากผู้สูงอายุเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและเคารพนับถือของบุตรหลาน อีกทั้งยังเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ผู้สูงอายุได้แสดงบทบาทของตนเองอย่างเต็มที่ ปลูกจิตสำนึกให้ให้ทุกภาคส่วนหันมาให้ความสำคัญในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ โดยภายในงานมีกิจกรรมการแสดงของสำหรับผู้สูงอายุ และการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุอีกด้วย