ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

นางสาวเพ็ญศรี ศรีตั้ง
ปลัดเทศบาล

วารสารประชาสัมพันธ์ประจำเดือน ตุลาคม 2560วารสารประชาสัมพันธ์ประจำเดือน ตุลาคม 2560
14 พ.ย. 2560 04:05

http://tapladuk.go.th/attachments/article/574/วารสารเดือน%20ตุลาคม%2060.pdf  

โครงการจัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2560โครงการจัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2560
13 พ.ย. 2560 03:39

http://tapladuk.go.th/attachments/category/78/งานลอยกระทง60.pdf

รับมอบการถ่ายโอนภารกิจโครงการฝายทาชมภูพร้อมระบบส่งน้ำรับมอบการถ่ายโอนภารกิจโครงการฝายทาชมภูพร้อมระบบส่งน้ำ
11 ก.ย. 2560 07:41

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 11 กันยายน 2560 นายสวาท  เพียรพนัสสัก นายกเทศมนตรีตำบลทาปลาดุก พร้อมด้ [ ... ]

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาแหล่งเ...
11 ก.ย. 2560 02:51

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ระหว่างวันที่&n [ ... ]

การฝึกซ้อมแผนด้วยการจำลองเหตุสถานการณ์การฝึกซ้อมแผนด้วยการจำลองเหตุสถานการณ์
11 ก.ย. 2560 02:50

เมื่อวันที่  25  สิงหาคม  2560  เทศบาลตำบลทาปลาดุก จัดอบรมโครงการฝึกซ้อมแผนอุบัติเหต [ ... ]

เทศกาลลำไยไทยลำไยลำพูน ประจำปี 2560เทศกาลลำไยไทยลำไยลำพูน ประจำปี 2560
22 ส.ค. 2560 03:20

การจัดงานเทศกาลลำไยไทยลำไยลำพูน ประจำปี 2560 ในวันที่  8  สิงหาคม  2560 มีวัตถุประสงค์ เ [ ... ]

Other Articles
  • ประชุมสภาเทศบาลตำบลทาปลาดุก สมัยสามัญ
  • พิธีมอบรางวัลชนะเลิศขบวนลำไย ประจำปี 2560
  • กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560
  • วันผู้สูงอายุ ประจำปี 2560
Prev Next

งบการเงินเดือนมกราคม 2561

20-02-2561

งบการเงินเดือนมกราคม 2561 เปิดดูเอกสาร    

Read more

รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส1

16-01-2561

http://tapladuk.go.th/attachments/category/79/kkkkkkkkkkkkkkk.pdf

Read more

งบการเงินเดือนธันวาคม 2560

16-01-2561

งบการเงินเดือนธันวาคม 2560

Read more

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

14-01-2561

ประกาศเทศบาลตำบลทาปลาดุก เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 3 อัตรา เปิดดูเอกสาร

Read more

 

โครงการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือนธันวาคม 2558

โครงการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือนธันวาคม 2558

อีกทั้งยังมีการตรวจสุขภาพโดย รพ.สต.ทาป่าสัก