พิธีมอบรางวัลชนะเลิศขบวนลำไย ประจำปี 2560

พิธีมอบรางวัลชนะเลิศขบวนลำไย ประจำปี 2560

การจัดงานเทศกาลลำไยไทยลำไยลำพูน ประจำปี 2560

ในวันที่  14  สิงหาคม  2560

โดยมี  นายวีระชัย  ภู่เพียงใจ  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นผู้มอบรางวัล

ในปีนี้อำเภอแม่ทา ได้รับรางวัลชนะเลิศขบวนลำไย ประจำปี 2560

ณ  ลานสนามหน้าศาลากลางจังหวัดลำพูน