วันฉัตรมงคล ประจำปี 2559

เทศบาลตำบลทาปลาดุกร่วมกับอำเภอแม่ทา และสำนักงานพิงคนคร (องค์การมหาชน) ร่วมจัดงานพระราชพิธีวันฉัตรมงคล และร่วมทำบุญตักบาตรพระ 89 รูป พร้อมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ณ. สะพานขาวทาชมภู โดยมีข้าราชการ ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก