ม.8 บ้านขุนตาน

ประวัติหมู่บ้านขุนตาน    หมู่ที่  8

ตำบลทาปลาดุก   อำเภอแม่ทา  จังหวัดลำพูน

 

อาณาเขต         ทิศเหนือจรด               หมู่บ้านบ้านป่าตึงใต้

                       ทิศใต้จรด                   อำเภอห้างฉัตร

                       ทิศตะวันออกจรด         อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล

                       ทิศตะวันตกจรด           ป่าสงวนแห่งชาติ

การคมนาคม     ระยะทางห่างจากอำเภอ  โดยประมาณ ระยะห่าง  18 กม.

ประวัติหมู่บ้าน

                  ขุนตาน เป็นเทือกเขายอดสูงสุด “ดอยงาช้าง” มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1340 เมตร หรือประมาณ 4000 ฟุต เทือกเขาที่เป็นที่รู้จักกันมาแต่ทั้งเก่าแก่ในฐานะเป็นกำแพงมหิมาในด้านใต้ของจังหวัดลำพูน สันเขานี้เป็นเส้นต่อเขตแดน จังหวัดลำปาง  จึงมีการเจอะอุโมงค์ ให้รถไฟลอดผ่านตั้งแต่ พ.ศ. 2450 ประชาชนจากหลายจังหวัด ได้มารับจ้างขุดเจอะอุโมงค์ ตั้งแต่นั้น และได้ตั้งหมู่บ้านเมื่อประมาณ ปี 2514 โดยมาพ่อหลวง ทรัพย์ ยะอนันต์ เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก จนถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2540 ได้เกษียณอายุ ต่อมา นายวิระศักดิ์ สุริยะวงค์ ได้เป็นผู้ใหญ่บ้านคนที่ 2 ได้ลาออก เดือนตุลาคม 2551 และปัจจุบันมีผู้ใหญ่บ้านคนที่ 3 คือ นายวิฉันท์  สู่ทอง

 

 

 

                                                                           คำขวัญหมู่บ้าน ขุนตาน ม.8

                                                             หุบเขาลึกล้ำ                ทางถ้ำสุดยาว     

                                                             ศาลเจ้างามสง่า            บังกะโลหรูหรา

                                                                              งามจับตาพงไพร