ม.5 บ้านทาปลาดุก

ประวัติหมู่บ้านทาปลาดุก   หมู่ที่  5

ตำบลทาปลาดุก   อำเภอแม่ทา  จังหวัดลำพูน

 

อาณาเขต        ทิศเหนือจรด               หมู่บ้านสถานี หมู่ที่ 11

                      ทิศใต้จรด                   หมู่บ้านศรีทรายมูล หมู่ที่ 9

                      ทิศตะวันออกจรด          ป่าสงวน

                      ทิศตะวันตกจรด             ป่าสงวน

การคมนาคม     ระยะทางห่างจากอำเภอ  โดยประมาณ ระยะห่าง 6 กม.

ประวัติหมู่บ้าน

             ประวัติความเป็นมาคนพื้นเมืองของบ้านทาปลาดุก เป็นชาวหลวย เพราะต้นตระกูลอยู่ที่เมืองหลวย เมืองยอง แคว้นสิบสองปันนา ประเทศจีนในปัจจุบัน  ดังนั้นภาษาพูดกันทั้งหมู่บ้านจึงเป็นภาษา ลื้อ หรือภาษาหลวย เหตุที่เป็นหมู่บ้านที่เป็นต้นกำหนดของตำบลเพราะว่ามีคนจำนวนมาก และตั้งรกรากฐานเป็นปึกแผ่นขึ้นได้ก่อนและมีขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นของตัวเอง ตามพงศาวดารปรากฏปี พ.ศ. 2216เมืองนครลำพูนแตกเพราะถูกข้าศึกค้อมจากนครเขลางค์และยึดได้ในสมัยพยายี่มา ซี่งเป็นเจ้าเมืองนครลำพูน ข้าศึกได้เผาเมืองเสียหายมาก ชาวเมืองต่างก็หนีอพยพครอบครัวกันไปคนละทิศทาง ได้มีบุคคลผู้หนึ่งได้พาญาติพี่น้องอพยพหาที่อยู่ใหม่ที่บริเวณที่ตั้งของหมู่บ้านทาปลาดุกในปัจจุบันนี้ ครั้งแรกที่มาอยู่ ณ ที่หมู่บ้านแห่งนี้เพียง 7ครอบครัว และต่อมาอพยพมาเพิ่มเติมในครั้งแรกมาตั้งรกรากอยู่ที่ทุ่งบ้านห่าง (ใกล้กับหมู่บ้านสถานีรถไฟในปัจจุบัน) รวม 24ครอบครัว ต่อมาอีก 15ปี หมู่บ้านทั่งบ้านห่างถูกโจรมาปล้นสะดมน้องชายของ นายแสน ธนันชัยเป็นหัวหน้าถูกคนร้ายฆ่าตัดคอถึงแก่ความตายและยังถูกไฟป่าลุกลามมายังหมู่บ้านอีก นายแสน ธนันชัย จึงได้พาชาวบ้านย้ายล่องลงมาทางไต้ มาที่ห้วยส้มป่อยใหญ่ ต่อมาได้ตั้งชื่อ ว่าห้วยทาปลาดุก เพราะว่าลำห้วยนี้เป็นห้วยใหญ่ลึกไหล ลงสู่ลำน้ำแม่ทาและที่สำคัญมีปลาดุกเป็นจำนวนมาก จึงตั้งชื่อหมู่บ้านนี้ว่า (บ้านทาปลาดุก) จนถึงปัจจุบันนี้

                           

 

 

คำขวัญหมู่บ้าน ทาปลาดุก  ม.5

ถิ่นชาวลื้อ             เลื่องลือพระเพชร

งามเด่นพระธาตุดอยน้อย          รอยแยกแม่ทา

ประชาสามัคคี    ประเพณีดีงาม      นามทาปลาดุก