ม.4 บ้านทาชมภู

ประวัติหมู่บ้านทาชมภู   หมู่ที่  4

ตำบลทาปลาดุก   อำเภอแม่ทา  จังหวัดลำพูน

 

ประวัติหมู่บ้าน

                      เหตุที่มีชื่อว่า บ้านทาชมภู มีคนชาวไทลื้อ-ไทยอง และชาวหลวย ซึ่งมรสัญญาติไทย พูดภาษาพื้นบ้าน ถิ่นฐานเดิมอยู่เหนือขึ้นไป ทางสิบสองปันนา –หนองแส แต่ถูกรุกรานจากชาวไทใหญ่ถอยร่มลงมาทางใต้ จนถึงเมืองลำพูน ตั้งฐานอยู่ทางทิศตะวันออกของเมืองลำพูน ซึ่งมีชื่อว่า   ต. เวียงยองขณะนี้ ต่อมามีผู้คนอีกจำนวนหนึ่งใคร่มาหากินอย่างอิสระได้อพยพตามลำน้ำกวง แล้ววกขึ้นมากับน้ำสายหนึ่ง ชื่อ ลำน้ำแม่ทา เห็นแหล่งใดดีก็พักปลูกบ้านเป็นแห่ง ๆ จนถึงขุนน้ำทา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ กิ่งอำเภอแม่ทาออน จังหวัดเชียงใหม่ ในปัจจุบัน ในจำนวนนี้มีพวกหนึ่งในจำนวน 20 ครอบครัว โดยการนำของพ่อแสนเทพ ได้จัดตั้งปลูกบ้านข้างฝังลำน้ำทา ซึ่งลำห้วยนี้มีชมพู่ โดยพ่อแสนเทพ ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านทาชมภู” พ่อแสนเทพปกครองได้ 40 ปี ก็ถึงแก่กรรม พ.ศ. 2368 พ่อน้อยอ้ายปกครอง 35 ปี ถึงแก่กรรม พ.ศ. 2398 พ่อหนานเสือปกครองจนถึง 2433 นายธรรมชัย ฯลฯ

 

                                                                              คำขวัญหมู่บ้าน ทาชมภู  ม.4

                                                                         พระธาตุคู่บ้าน       สะพานขาวเลื่องลือ

                                                                         ไก่ทอดมีชื่อ           นามระบือทาชมภู