ม.13 บ้านป่าตึง

ประวัติหมู่บ้านป่าตึง   หมู่ที่  13

ตำบลทาปลาดุก   อำเภอแม่ทา  จังหวัดลำพูน

 

การคมนาคม     ระยะทางห่างจากอำเภอ  โดยประมาณ ระยะห่าง 15 กม.

ประวัติหมู่บ้าน

                     บ้านป่าตึงเดิมเป็นหมู่บ้านขึ้นกับหมู่บ้านทาสองท่า หมู่ที่ 7 ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวดลำพูน มีนายเตี่ยม โยพนัสสัก เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรกและในหมู่บ้านจะมีต้นไม้ตึงขึ้นมากมาย ระยะทางจากอำเภอแม่ทาถึงบ้านป่าตึงเหนือ ประมาณ 15 กิโลเมตร รายชื่อผู้ใหญ่บ้านตั้งแต่ อดีต – ปัจจุบัน

 

ทำเนียบผู้ใหญ่บ้าน

           โดยมีผู้นำหรือผู้ปกครองหมู่บ้าน ดังต่อไปนี้

                        1.นายเคียม       โยพนัสสัก

                        2.นายวิรัตน์      ทิพย์เมศ

                        3.นายสะอาด    พุ่มเสือ