ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

นายสวาท เพียรพนัสสัก
นายกเทศมนตรีตำบลทาปลาดุก

เวทีประชาคมหมู่บ้าน การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทย...
26 พ.ย. 2561 04:12

เวทีประชาคมหมู่บ้าน การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ไทยยั่งยืน เทศบาล [ ... ]

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้...
26 พ.ย. 2561 03:57

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ณ ศาลาประชาคมประ [ ... ]

โครงการจัดตั้งธรรมนูญสุขภาพตำบลทาปลาดุกโครงการจัดตั้งธรรมนูญสุขภาพตำบลทาปลาดุก
26 พ.ย. 2561 03:28

โครงการจัดตั้งธรรมนูญสุขภาพตำบลทาปลาดุก วันที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทาป [ ... ]

โครงการฝึกอบรมบุคลากรเทศบาลตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการฝึกอบรมบุคลากรเทศบาลตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี...
26 พ.ย. 2561 03:00

โครงการฝึกอบรมบุคลากรเทศบาลตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 20 ก [ ... ]

วารสารประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนตุลาคม 2561วารสารประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนตุลาคม 2561
19 พ.ย. 2561 08:57

วารสารประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนกันยายน 2561วารสารประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนกันยายน 2561
19 พ.ย. 2561 08:56

Other Articles
  • วารสารประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนสิงหาคม 2561
  • วารสารประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
  • วารสารประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนมิถุนายน 2561
  • รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4(ก.ค.-ก.ย.61)
Prev Next

งบการเงินเดือนมกราคม 2562

11-02-2562

งบการเงินเดือนมกราคม 2562

Read more

รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส1ปี2562

11-01-2562

รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.2561)

Read more

งบการเงินเดือนธันวาคม 2561

11-01-2562

                                            &nb...

Read more

งบการเงินเดือนพฤศจิกายน 2561

24-12-2561

                                            &nb...

Read more

งบการเงินเดือนตุลาคม 2561

13-11-2561

งบการเงิน เดือนตุลาคม 2561

Read more