ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

นางสาวเพ็ญศรี ศรีตั้ง
ปลัดเทศบาล

วันผู้สูงอายุ ประจำปี  2560วันผู้สูงอายุ ประจำปี 2560
18 เม.ย. 2560 04:39

  โครงการวันผู้สูงอายุ ประจำปี  2560 เทศบาลตำบลทาปลาดุก  ได้กำหนดจัดงานประเพณีวัน [ ... ]

วันฉัตรมงคล ประจำปี 2559วันฉัตรมงคล ประจำปี 2559
10 พ.ค. 2559 02:40

เทศบาลตำบลทาปลาดุกร่วมกับอำเภอแม่ทา และสำนักงานพิงคนคร (องค์การมหาชน) ร่วมจัดงานพระรา [ ... ]

กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุตำบลทาปลาดุก ประจำปี พ.ศ. 2559กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุตำบลทาปลาดุก ประจำปี พ.ศ. 2559
25 เม.ย. 2559 04:29

เทศบาลตำบลทาปลาดุก ร่วมกับ สำนักงานพิงคนคร (องค์การมหาชน) จัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ&nbs [ ... ]

โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหลางท่องเที่ยวสะพานขาวทาชมภูโครงการส่งเสริมและพัฒนาแหลางท่องเที่ยวสะพานขาวทาชมภู
25 เม.ย. 2559 04:26

โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหลางท่องเที่ยวสะพานขาวทาชมภู  "กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงธรร [ ... ]

โครงการประชาคม 15 หมู่บ้าน โครงการประชาคม 15 หมู่บ้าน
25 เม.ย. 2559 04:23

โครงการประชาคม 15 หมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาตำบลทาปลาดุกในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อรับ [ ... ]

ศึกษาต้นแบบ Home stay บ้านแม่กำปองศึกษาต้นแบบ Home stay บ้านแม่กำปอง
25 เม.ย. 2559 04:10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนจัดกิจกรรม ศึกษาดูงานด้านการจัดกระบวนการท่องเที่ยว โ [ ... ]

Other Articles
  • BMW Motorrad International GS Trophy 2016
  • กิจกรรมโครงการพลังเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นร่วมสร้างสำนึกความดี...
  • กำเนิดไม้แกะสลัก
  • กิจกรรมจดทะเบียนสมรสวันแห่งความรัก