ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

นางสาวเพ็ญศรี ศรีตั้ง
ปลัดเทศบาล

วารสารประชาสัมพันธ์ประจำเดือน พฤษภาคม 2561วารสารประชาสัมพันธ์ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
19 มิ.ย. 2561 04:41

เปิดดูเอกสาร

วารสารประชาสัมพันธ์ประจำเดือน เมษายน 2561วารสารประชาสัมพันธ์ประจำเดือน เมษายน 2561
19 มิ.ย. 2561 04:39

เปิดดูเอกสาร

วารสารประชาสัมพันธ์ประจำเดือน มีนาคม 2561วารสารประชาสัมพันธ์ประจำเดือน มีนาคม 2561
19 มิ.ย. 2561 04:37

เปิดดูเอกสาร

วารสารประชาสัมพันธ์ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561วารสารประชาสัมพันธ์ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
19 มิ.ย. 2561 04:33

เปิดดูเอกสาร

วารสารประชาสัมพันธ์ประจำเดือน มกราคม 2561วารสารประชาสัมพันธ์ประจำเดือน มกราคม 2561
19 มิ.ย. 2561 04:26

เปิดดูเอกสาร

รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2
17 เม.ย. 2561 08:41

รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2

Other Articles
  • วารสารประชาสัมพันธ์ประจำเดือน ตุลาคม 2560
  • โครงการจัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2560
  • รับมอบการถ่ายโอนภารกิจโครงการฝายทาชมภูพร้อมระบบส่งน้ำ
  • โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาแหล่งเ...
Prev Next

งบการเงินเดือนกุมภาพันธ์ 2561

22-03-2561

งบการเงินเดือนกุมภาพันธ์ 2561 เปิดดูเอกสาร

Read more

งบการเงินเดือนมกราคม 2561

20-02-2561

งบการเงินเดือนมกราคม 2561 เปิดดูเอกสาร    

Read more

รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส1

16-01-2561

http://tapladuk.go.th/attachments/category/79/kkkkkkkkkkkkkkk.pdf

Read more

งบการเงินเดือนธันวาคม 2560

16-01-2561

งบการเงินเดือนธันวาคม 2560

Read more