ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

นางสาวเพ็ญศรี ศรีตั้ง
ปลัดเทศบาล

วารสารประชาสัมพันธ์ประจำเดือน ตุลาคม 2560วารสารประชาสัมพันธ์ประจำเดือน ตุลาคม 2560
14 พ.ย. 2560 04:05

http://tapladuk.go.th/attachments/article/574/วารสารเดือน%20ตุลาคม%2060.pdf  

โครงการจัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2560โครงการจัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2560
13 พ.ย. 2560 03:39

http://tapladuk.go.th/attachments/category/78/งานลอยกระทง60.pdf

รับมอบการถ่ายโอนภารกิจโครงการฝายทาชมภูพร้อมระบบส่งน้ำรับมอบการถ่ายโอนภารกิจโครงการฝายทาชมภูพร้อมระบบส่งน้ำ
11 ก.ย. 2560 07:41

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 11 กันยายน 2560 นายสวาท  เพียรพนัสสัก นายกเทศมนตรีตำบลทาปลาดุก พร้อมด้ [ ... ]

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาแหล่งเ...
11 ก.ย. 2560 02:51

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ระหว่างวันที่&n [ ... ]

การฝึกซ้อมแผนด้วยการจำลองเหตุสถานการณ์การฝึกซ้อมแผนด้วยการจำลองเหตุสถานการณ์
11 ก.ย. 2560 02:50

เมื่อวันที่  25  สิงหาคม  2560  เทศบาลตำบลทาปลาดุก จัดอบรมโครงการฝึกซ้อมแผนอุบัติเหต [ ... ]

เทศกาลลำไยไทยลำไยลำพูน ประจำปี 2560เทศกาลลำไยไทยลำไยลำพูน ประจำปี 2560
22 ส.ค. 2560 03:20

การจัดงานเทศกาลลำไยไทยลำไยลำพูน ประจำปี 2560 ในวันที่  8  สิงหาคม  2560 มีวัตถุประสงค์ เ [ ... ]

Other Articles
  • ประชุมสภาเทศบาลตำบลทาปลาดุก สมัยสามัญ
  • พิธีมอบรางวัลชนะเลิศขบวนลำไย ประจำปี 2560
  • กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560
  • วันผู้สูงอายุ ประจำปี 2560
Prev Next

ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวันเวลาตรวจงสนจ้างก่อสร้าง โครงการก่…

15-12-2560

ประกาศเทศบาลตำบลทาปลาดุก เรื่อง ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวันเวลาตรวจงสนจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านท...

Read more

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.๑ ประจำเดือน ตุลา…

20-11-2560

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.๑ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐

ประกาศ เรื่อง รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสาร  พ.ศ. ๒๕๔๐ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.๑ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ &n...

Read more

งบการเงินประจำปี2560

14-11-2560

งบการเงินประจำปี2560

งบการเงินเทศบาลตำบลทาปลาดุก ประจำปี2560  

Read more

งบการเงินประจำเดือนตุลาคม 2560

14-11-2560

งบการเงินประจำเดือนตุลาคม 2560

งบการเงินเทศบาลตำบลทาปลาดุก ประจำเดือนตุลาคม 2560

Read more

ประกาศ เรื่อง รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสา…

14-11-2560

ประกาศ เรื่อง รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสาร  พ.ศ. ๒๕๔๐ (สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.๑) ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๐

ประกาศเทศบาลตำบลทาปลาดุก เรื่อง รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสาร  พ.ศ. ๒๕๔๐ (สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.๑) ประจำเดือน...

Read more