ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

นางสาวเพ็ญศรี ศรีตั้ง
ปลัดเทศบาล

วันผู้สูงอายุ ประจำปี  2560วันผู้สูงอายุ ประจำปี 2560
18 เม.ย. 2560 04:39

  โครงการวันผู้สูงอายุ ประจำปี  2560 เทศบาลตำบลทาปลาดุก  ได้กำหนดจัดงานประเพณีวัน [ ... ]

วันฉัตรมงคล ประจำปี 2559วันฉัตรมงคล ประจำปี 2559
10 พ.ค. 2559 02:40

เทศบาลตำบลทาปลาดุกร่วมกับอำเภอแม่ทา และสำนักงานพิงคนคร (องค์การมหาชน) ร่วมจัดงานพระรา [ ... ]

กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุตำบลทาปลาดุก ประจำปี พ.ศ. 2559กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุตำบลทาปลาดุก ประจำปี พ.ศ. 2559
25 เม.ย. 2559 04:29

เทศบาลตำบลทาปลาดุก ร่วมกับ สำนักงานพิงคนคร (องค์การมหาชน) จัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ&nbs [ ... ]

โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหลางท่องเที่ยวสะพานขาวทาชมภูโครงการส่งเสริมและพัฒนาแหลางท่องเที่ยวสะพานขาวทาชมภู
25 เม.ย. 2559 04:26

โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหลางท่องเที่ยวสะพานขาวทาชมภู  "กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงธรร [ ... ]

โครงการประชาคม 15 หมู่บ้าน โครงการประชาคม 15 หมู่บ้าน
25 เม.ย. 2559 04:23

โครงการประชาคม 15 หมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาตำบลทาปลาดุกในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อรับ [ ... ]

ศึกษาต้นแบบ Home stay บ้านแม่กำปองศึกษาต้นแบบ Home stay บ้านแม่กำปอง
25 เม.ย. 2559 04:10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนจัดกิจกรรม ศึกษาดูงานด้านการจัดกระบวนการท่องเที่ยว โ [ ... ]

Other Articles
  • BMW Motorrad International GS Trophy 2016
  • กิจกรรมโครงการพลังเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นร่วมสร้างสำนึกความดี...
  • กำเนิดไม้แกะสลัก
  • กิจกรรมจดทะเบียนสมรสวันแห่งความรัก
Prev Next

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำ…

29-06-2559

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาล  เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  สำหรับตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง  รับสมัครค...

Read more

วันที่. 10-11 พฤษภาคม. 2559 เทศบาลทาปลาดุก ขอเชิญร่วมชมคอนเส…

10-05-2559

วันที่. 10-11 พฤษภาคม. 2559 เทศบาลทาปลาดุก ขอเชิญร่วมชมคอนเสิร์ต ลีโอสัญจรสู่ชุมชน. ณ สะพานขาวทาชมพู

  วันที่. 10-11 พฤษภาคม. 2559 เทศบาลทาปลาดุก ขอเชิญร่วมชมคอนเสิร์ต ลีโอสัญจรสู่ชุมชน. ณ สะพานขาวทาชมภู ตำบลทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน มาร่วม...

Read more

เชิญร่วมบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากกรณีไฟไหม้หมู่บ้…

21-04-2559

เชิญร่วมบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากกรณีไฟไหม้หมู่บ้านชาวเขา บนดอยลาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

เชิญร่วมบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากกรณีไฟไหม้หมู่บ้านชาวเขา บนดอยลาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ จำนวน 70 หลังคาเรือนขณะนี้ผู้ประสบภัยได้พักที่พักชั่วคราวใ...

Read more

กิจกรรมจดทะเบียนสมรสวันแห่งความรัก สะพานขาวทาชมภู

27-01-2559

กิจกรรมจดทะเบียนสมรสวันแห่งความรัก สะพานขาวทาชมภู

        กิจกรรมจดทะเบียนสมรสวันแห่งความรัก สะพานขาวทาชมภู อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ด้วยเทศบาลตำบลทาปลาดุก ร่วมกับอำเภอแม่ทา , จังหวัดลำพ...

Read more