ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

นางสาวเพ็ญศรี ศรีตั้ง
ปลัดเทศบาล

รับมอบการถ่ายโอนภารกิจโครงการฝายทาชมภูพร้อมระบบส่งน้ำรับมอบการถ่ายโอนภารกิจโครงการฝายทาชมภูพร้อมระบบส่งน้ำ
11 ก.ย. 2560 07:41

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 11 กันยายน 2560 นายสวาท  เพียรพนัสสัก นายกเทศมนตรีตำบลทาปลาดุก พร้อมด้ [ ... ]

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาแหล่งเ...
11 ก.ย. 2560 02:51

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ระหว่างวันที่&n [ ... ]

การฝึกซ้อมแผนด้วยการจำลองเหตุสถานการณ์การฝึกซ้อมแผนด้วยการจำลองเหตุสถานการณ์
11 ก.ย. 2560 02:50

เมื่อวันที่  25  สิงหาคม  2560  เทศบาลตำบลทาปลาดุก จัดอบรมโครงการฝึกซ้อมแผนอุบัติเหต [ ... ]

เทศกาลลำไยไทยลำไยลำพูน ประจำปี 2560เทศกาลลำไยไทยลำไยลำพูน ประจำปี 2560
22 ส.ค. 2560 03:20

การจัดงานเทศกาลลำไยไทยลำไยลำพูน ประจำปี 2560 ในวันที่  8  สิงหาคม  2560 มีวัตถุประสงค์ เ [ ... ]

ประชุมสภาเทศบาลตำบลทาปลาดุก สมัยสามัญประชุมสภาเทศบาลตำบลทาปลาดุก สมัยสามัญ
22 ส.ค. 2560 03:10

ประชุมสภาเทศบาลตำบลทาปลาดุก สมัยสามัญ สมัยที่  3 ครั้งที่ 2/2560 ในวันที่  18  สิงหาคม  256 [ ... ]

พิธีมอบรางวัลชนะเลิศขบวนลำไย ประจำปี 2560พิธีมอบรางวัลชนะเลิศขบวนลำไย ประจำปี 2560
22 ส.ค. 2560 03:03

พิธีมอบรางวัลชนะเลิศขบวนลำไย ประจำปี 2560 การจัดงานเทศกาลลำไยไทยลำไยลำพูน ประจำปี 2560 ใน [ ... ]

Other Articles
  • กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560
  • วันผู้สูงอายุ ประจำปี 2560
  • วันฉัตรมงคล ประจำปี 2559
  • กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุตำบลทาปลาดุก ประจำปี พ.ศ. 2559