เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทาปลาดุก จังหวัดลำพูน

 

สำนักงานเทศบาลตำบลทาปลาดุก 220 หมู่ 3 ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51140